Auraen og menneskets åndelige sentre


Auraen og menneskets åndelige sentre Blick ins Buch

P0219NO 

136 s. 14 ill.

16.00 CHF Hinzufügen

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands Românã

""I tusenvis av år har menneskene gjort alt de kunne for å øke og forsterke opplevelsene og sanseinntrykkene som de fem sansene har gitt dem, og dette spillet på klaviaturet til de fem sansene har de kalt kultur og sivilisasjon. Men er ikke det litt snevert? Uansett hvilken finhetsgrad de fem sansene måtte oppnå, vil de alltid forbli begrenset. De tilhører bare det fysiske planet og vil aldri kunne utforske noe annet enn det. Menneskene vil ikke erkjenne at det finnes andre områder å utforske, andre felter å se, berøre og lukte på. Det er derfor ikke så overraskende at de ikke er i stand til å oppleve nye, større, rikere og mer forfinede sanseinntrykk. Hvert organ er spesialisert. Det fyller en bestemt funksjon og gir bare sanseinntrykk som svarer til dets egen natrur. For å kunne oppleve nye sanseinntrykk, må vi ta i bruk andre organer og høyere sentre som vi også er i besittelse av.""

1. Menneskets evolusjon og utviklingen av de åndelige organene
2. Auraen
3. Solar pleksus
4.Harasenteret
5. Kundalinikraften
6. Chakraene
I Chakrasystemet
II Ajna og Sahasrara
  • Sprache der Symbole - Sprache der Natur
  • »Im Anfang war das Wort« - Band 9
  • Die Botschaft der Blumen
  • Der Gedanke braucht das Gefühl, um sich zu verwirklichen
  • Yoga der Ernährung
  • Das Egregore der Taube - Innerer Friede und Welfriede
  • Im Geist und in der Wahrheit - Wie finde ich zu Gott?
  • Das Lächeln des Weisen
  • Gedanken für den Tag 2018
  • Das Licht und die Farben - Kräfte der Schöpfung

Syntax der Gedankenforschung

Wort1 Wort2: Suchen Sie nach mindestens einem der beiden Wörter.
+Wort1 +Wort2: Suche nach den 2 Wörtern.
"Wort1 Wort2": Suche nach dem Ausdruck zwischen "".
Wort1*: Suche am Wortanfang, unabhängig vom Wortende.
-Wort: das Wort dahinter - wird von der Suche ausgeschlossen.