Egregorul porumbelului păcii


Egregorul porumbelului păcii

P0208RO 

160 pagini

16.00 CHF Aggiungere

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.
  • Dizionario del libro della natura - analogie, immagini, simboli
  • La sessualità forza del cielo
  • La pedagagia iniziatica ***
  • Verso un mondo nuovo
  • L’educazione inizia prima della nascita
  • La forza sessuale o il Drago alato
  • La filosofia dell'Universalità
  • Le parabole di Gesù interpretate dalla Scienza iniziatica
  • Centri e corpi sottili
  • La fede che sposta le montagne

Sintassi della ricerca sui pensieri

Parola1 Parola2: cerca in almeno una delle due parole.
+Parola1 +Parola2: cerca nelle 2 parole.
"Parola1 Parola2": ricerca sull'espressione tra "".
Parola1*: cerca all'inizio della parola, qualunque sia la fine della parola.
-Parola: la parola dietro - è esclusa dalla ricerca.