Yoga nutriţiei


Yoga nutriţiei

P0204RO 

136 pagini

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Modul în care ne hrănim este la fel de important ca hrana în sine. Putem extrage prin gândurile şi sentimentele noastre elementele spirituale ce contribuie la înflorirea întregii noastre fiinţe

I. Hrana, un act care priveşte întreaga fiinţă – II. Hrani-yoga – III. Hrana, o scrisoare de iubire trimisă de Creator – IV. Alegerea hranei – V. Vegetarismul - VI. Morala nutriţiei – VII. Postul. 1) Postul, o metodă de purificare. 2) Postul, un alt mod de a te hrani – VIII. Despre împărtăşanie – IX. Semnificaţia binecuvântării – X. Lucrarea spiritului asupra materiei – XI. Legea schimburilor.
  • Le grain de sénevé
  • Connais-toi toi-même - Jnani yoga
  • La pédagogie initiatique
  • La Pierre Précieuse - Le trésor caché
  • Sous le Signe de l'Étoile - Le voyage de l'âme
  • DVD NTSC - L'ESPRIT ET LA MATIERE, comment les harmoniser en nous
  • En chemin vers l'universel, la fraternité - DVD Pal
  • L'homme dans l'organisme cosmique
  • Parole de Fraternité (CD audio et livret)
  • Donner vie à des symboles - Exercices de gymnastique

Syntaxes de recherche sur les pensées

Mot1 Mot2 : recherche sur au moins un des deux mots.
Mot1 Mot2 : recherche sur les 2 mots.
"Mot1 Mot2" : recherche sur l'expression  entre " " .
Mot1* : recherche sur le début du mot, quelle que soit la fin du mot.
-Mot : le mot derrière -  est exclu de la recherche.