‘In geest en in waarheid’‘In geest en in waarheid’

P0235NL  

De wereld van de ziel en de geest is de mooiste, de meest uitgestrekte.

  Français English Italiano Deutsch Español Português

Verwijzing naar Bijbelteksten

‘Stel je voor dat men op een dag aan de gelovigen van over de hele wereld zou aankondigen: ‘Voortaan zijn er geen gebedsplaatsen meer, geen ceremoniën, geen geestelijken, geen standbeelden, niets materieels of uitwendigs: jullie zullen God aanbidden in geest en in waarheid.’ Dat zou voor hen de leegte betekenen, zij zouden zich verloren voelen. Alleen een bijzonder geëvolueerd wezen kan in zijn geest, in zijn ziel, het heiligdom vinden waar hij binnengaat om zich tot God te richten, om daar de pracht van de Hemel te voelen, te proeven en te ademen. Uiter­aard is een dergelijke bewustzijnsverruiming wenselijk. Voor hen die in staat zijn zover te komen, bestaan er geen grenzen meer, want de wereld van de ziel en de geest is de mooiste, de meest uitgestrekte. Zij kunnen werken tot in het oneindige, om hun toekomst als zonen en dochters van God op te bouwen.’

Omraam Mikhaël Aïvanhov

1. Het geraamte van het heelal
2. Het goddelijk huis van maten en gewichten
3. De band met het centrum
4. De verovering van de top
5. Van veelheid naar eenheid
6. De oprichting van het gebouw
7. De waarheid beschouwen: de ontsluierde Isis
8. Het gewaad van licht
9. De huid, orgaan van kennis
10. Het parfum van de tuin van Eden
11. ‘In geest en in waarheid’
12. Het beeld, eenvoudige hulp bij het gebed
13. De geest zit niet in de overblijfselen van het verleden
14. Wezens vinden je enkel terug in de geest
15. De zon, kwintessens van elke ware religie
16. De waarheid van de zon: geven
17. Het koninkrijk van God is in ons


  • 2023 Calendar - The Circle and Its Harmonics
  • De opvoeding begint voor de geboorte
  • De yoga van de voeding
  • In naam van de duif: innerlijke vrede, wereldvrede
  • De ware leer van Christus
  • Geheimen uit het boek van de natuur
  • De dierenriem, sleutel tot mens en universum
  • Harmonie en gezondheid
  • Spiritueel leven – 115 gouden regels
  • De onzichtbare wereld

Syntaxes de recherche sur les pensées

Mot1 Mot2 : recherche sur au moins un des deux mots.
+Mot1 +Mot2 : recherche sur les 2 mots.
"Mot1 Mot2" : recherche sur l'expression  entre " " .
Mot1* : recherche sur le début du mot, quelle que soit la fin du mot.
-Mot : le mot derrière -  est exclu de la recherche.