Un nou înţeles al Evangheliilor


Un nou înţeles al Evangheliilor Feuilleter

P0217RO

174 pagini, 8 scheme

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Russian

Interpretarea parabolelor şi povestirilor evanghelice considerate a avea legatură cu tot atâtea situaţii şi evenimente ce privesc viaţa noastră interioară

I. «Nu se pune vinul nou în burdufuri vechi» - II. «Dacă nu veţi deveni ca nişte copilaşi…» - III. Ispravnicul necredincios – IV. ,,Strângeţi comori...” – V. «Intraţi pe poarta cea strâmtă» - VI. «Cine va fi pe acoperişul casei…» - VII. Potolirea furtunii – VIII. «Cei dintâi vor fi cei din urmă» - IX. Pilda celor cinci fecioare înţelepte şi a celor cinci fecioare nechibzuite – X. ,,Şi viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat”.
  • Auprès du Maître Peter Deunov - Éléments d'autobiographie 2
  • L'art et la vie
  • Le vrai travail de la mère pendant la gestation
  • L'amour et la sexualité
  • Mélodies du Maître Peter Deunov
  • DVD NTSC - LA RESPIRATION, CLE DES RYTHMES DE L'UNIVERS
  • De la terre au Ciel - Le sens de la prière
  • La Messe et les Sacrements des rites solaires
  • La lumière et les couleurs puissances créatrices
  • La voie spirituelle de la Musique

Syntaxes de recherche sur les pensées

Mot1 Mot2 : recherche sur au moins un des deux mots.
Mot1 Mot2 : recherche sur les 2 mots.
"Mot1 Mot2" : recherche sur l'expression  entre " " .
Mot1* : recherche sur le début du mot, quelle que soit la fin du mot.
-Mot : le mot derrière -  est exclu de la recherche.