Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • La mort et la vie dans l'au-delà
  • Les puissances de la vie
  • DVD NTSC - LE BIEN ET LE MAL, DEUX FORCES QUI FONT TOURNER ...
  • L’intuition, faculté de notre Moi supérieur - DVD NTSC
  • Une éducation qui commence avant la naissance
  • Harmonie et santé
  • La voie du silence
  • Pensées Quotidiennes 1993
  • De la terre au Ciel - Le sens de la prière
  • Enfin, nous apercevons une lumière