Omul spre victoria destinului său

Collection Izvor

Omul spre victoria destinului său

P0202RO

192 pagini

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Nordiske språk Español Português Nederlands Arabic

Ca să ajungă stăpânul propriului destin, omul trebuie să înţeleagă că legile care guvernează viaţa sa fizică, psihică şi spirituală sunt analoge cu legile care guvernează universul

I. Legea cauzelor şi a consecinţelor - II. «Vei separa subtilul de grosier» - III. Evoluţie şi creaţie - IV. Justiţie umană şi justiţie divină - V. Legea corespondenţelor – VI. Legea naturii şi legile morale – VII. Legea înregistrării – VIII. Reîncarnarea.
  • La nourriture, une lettre d'amour du Créateur
  • Méditations au lever du soleil
  • Un idéal de vie fraternelle
  • Zémia, la terre
  • CD - Vivre dans l'éternel printemps
  • CD - Ce que nous apprend la souffrance
  • La résurrection ou le triomphe de la vie
  • Pensées Quotidiennes 1995
  • La montagne de lumière (Henriette Vacquié)