Egregorul porumbelului păcii


Egregorul porumbelului păcii

P0208RO 

160 pagini

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Español Português Nederlands English Arabic

Pacea nu va veni în lume decât atunci când fiecare fiinţă umană va lucra să o instaleze mai întâi în ea însăşi, în gândurile, sentimentele şi faptele sale

I. Pentru o mai bună înţelegere a păcii – II. Avantajele unificării popoarelor – III. Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul – IV. Despre bani – V. Asupra repartiţiei bogăţiilor – VI. Comunism şi capitalism, două manifestări complementare – VII. Pentru o nouă concepţie a economiei – VIII. Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie – IX. Împărăţia lui Dumnezeu.
  • «  Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice  »
  • La respiration, dimension spirituelle et applications pratiques
  • La science de la vie
  • Zémia, la terre
  • La pédagogie initiatique
  • 3 CD - La réincarnation
  • Pensées Quotidiennes 1992
  • Carte Rose mystique - le lot de 5
  • La Paneurythmie de Peter Deunov - Mouvements et partition musicale

Syntaxes de recherche sur les pensées

Mot1 Mot2 : recherche sur au moins un des deux mots.
Mot1 Mot2 : recherche sur les 2 mots.
"Mot1 Mot2" : recherche sur l'expression  entre " " .
Mot1* : recherche sur le début du mot, quelle que soit la fin du mot.
-Mot : le mot derrière -  est exclu de la recherche.