Cartea magiei divine

Collection Izvor

Cartea magiei divine

P0226RO

207 pagini

16.00 CHF Ajouter

  Français Deutsch English Italiano Español Português

Adevarata magie, magia divină, constă în faptul de a nu folosi pentru sine, pentru propriul interes, capacităţile, cunoştinţele, puterile pe care am reuşit să le dobândim, ci numai pentru realizarea Împărăţiei Domnului pe pământ

l. Revenirea la practicile magice şi pericolul pe care acestea îl reprezintă
ll. Cercul magic: aura - lll. Bagheta magică - lV. Cuvântul magic - V. Talismanul - Vl. Câte ceva despre numărul 13 - Vll. Luna, astrul magiei
Vlll. Lucrul cu spiritele naturii - lX. Florile, parfumurile - X. Noi facem cu toţii magie - Xl. Cele trei mari legi ale magiei - Xll. Mâna - Xlll. Privirea - XlV. Puterea magică a încrederii - XV. Adevărata magie: iubirea - XVl. Să nu căutaţi niciodată răzbunarea - XVll. Exorcizaţi şi consacraţi obiectele - XVlll. Protejaţi-vă locuinţa
  • La mort et la vie dans l'au-delà
  • Les puissances de la vie
  • DVD NTSC - LE BIEN ET LE MAL, DEUX FORCES QUI FONT TOURNER ...
  • L’intuition, faculté de notre Moi supérieur - DVD NTSC
  • Une éducation qui commence avant la naissance
  • Harmonie et santé
  • La voie du silence
  • Pensées Quotidiennes 1993
  • De la terre au Ciel - Le sens de la prière
  • Enfin, nous apercevons une lumière